Sněmovní tisk 110
Vládní návrh novely zákona o léčivech a o péči o zdraví lidu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: David Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 110/0 dne 21. 1. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 1999 (usnesení č. 71). Určil zpravodaje: MUDr. Milan Cabrnoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 110).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 110/2, který byl rozeslán 1. 7. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 371).Hesla věcného rejstříku: Léčiva

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, farmakologie, kontrola léčiv, léčba, seznam léčiv, veterinární léčivý přípravekISP (příhlásit)