Sněmovní tisk 1088
Vl. návrh zák. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1088/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Michael Kuneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1750).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 12. 3. 2002 na 47. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno (hlasování č. 69).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1088/4, který byl rozeslán 26. 3. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 716, usnesení č. 2214).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 4. 2002.
  Návrh zákona 17. 5. 2002 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 5. 2002 poslancům jako tisk 1088/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 5. 2002 poslancům jako tisk 1088/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 15).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Družstva

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, finanční zrovnoprávnění, finanční ztráta, náhrada škody, nucená správa, podnikové vedení, pojistné plnění, spořitelna, úvěrová instituceISP (příhlásit)