Sněmovní tisk 1079
Vládní návrh trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní trestní právo, právní systém, trestní právoISP (příhlásit)