Sněmovní tisk 106
Vládní návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: daňový základ, důchodový plán, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, politika zaměstnanosti, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)