Sněmovní tisk 1059
N. zák. o stát. dluh. prog. ke krytí výplat ze Zajišť. FDZ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Miloslav Vlček, Svatomír Recman, Ivan Pilip, Antonín Macháček, Jiří Václavek, Olga Sehnalová) předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 26. 9. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 1059/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 10. 2001 (usnesení č. 471). Určil zpravodaje: Michael Kuneš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1956).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2002 na 47. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 323, usnesení č. 2182).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 215/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: družstevní banka, emise cenných papírů, finanční pomoc, finanční ztráta, pojistné plnění, zadluženostISP (příhlásit)