Sněmovní tisk 1053
Vládní návrh transplantační zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fišer Bohumil.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 328, dokument 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 162, které bylo rozdáno jako tisk 328/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 285/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Věda, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: léčba, lidská práva, organizace zdravotnictví, právo na sebeurčení, profesní etika, transplantace orgánů, zdravotní péčeISP (příhlásit)