Sněmovní tisk 1019
Vládní návrh zák. o poplatcích za udržování patentů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 14. 8. 2001.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 8. 2001. Určil zpravodaje: Tomáš Teplík a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 90)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1759).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1019/2, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 185, usnesení č. 2036).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 2. 2002.
  Návrh zákona 19. 3. 2002 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1019/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1019/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 888, usnesení č. 2225).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 173/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Léčiva, Ochrana průmyslového vlastnictví, Poplatky, Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceník, evropský patent, farmaceutický výrobek, léčivá rostlina, ochrana rostlin, osvědčení o původu, patent, patentová licenceISP (příhlásit)