Sněmovní tisk 1007
Návrh zákona na změnu z. o silniční dopravě a z. o dráhách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Pavel Hojda, Miroslav Kapoun, Jaromír Kohlíček, Zdeněk Kořistka, Karel Sehoř) předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1007/0 dne 27. 7. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 24. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 2001 jako tisk 1007/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: František Vnouček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1875).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1007/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 500, usnesení č. 2083).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 207, dokument 207/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 3. 2002 a přijal usnesení č. 223, které bylo rozdáno jako tisk 207/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1007/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2002 poslancům jako tisk 1007/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 887, usnesení č. 2224).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 9. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 175/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evidence obyvatel

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: cestující, dopravní školení, motorové vozidlo, osobní doprava, osobní údaje, řidičský průkaz, silniční doprava, železniční dopravaISP (příhlásit)