Sněmovní tisk 10
Návrh novely ústavního zákona ČNR č.1/1993 Sb., Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Miroslav Grebeníček, Dalibor Matulka, Miloslav Ransdorf, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 10/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 1998 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 60, usnesení č. 56).Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústavaISP (příhlásit)