Sněmovní tisk 9
Návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR a dalších z.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 2. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 9/0 dne 3. 7. 1996.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 7. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 7. 1996 na 3. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 7. 1996 na 3. schůzi.
  Návrh zákona schválen.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 7. 1996.
  Prezident zákon podepsal 25. 7. 1996.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 7. 1996.

Zákon vyhlášen 2. 8. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 212/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: horní komora, parlamentní volby, rozdělení na volební krajeISP (příhlásit)