Sněmovní tisk 73
Návrh zákona o soukromých bezpečnostních činnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 3. 10. 1996.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 10. 1996. Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

  • 1

    1. Čtení proběhlo 30. 10. 1996 na 6. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 142).Hesla věcného rejstříku: Služby ochranné a bezpečnostní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, obchodní licence, odborná kvalifikace, předmět podnikání, soukromý sektor, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)