Sněmovní tisk 72
Návrh novely zákona o kárné odpovědnosti soudců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0 dne 2. 10. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 10. 1996 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 141).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 1997 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/2, který byl rozeslán 26. 2. 1997 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 256).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/23, dokument 1997/23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Ing.  Jaroslav Musial).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 1997 a přijal usnesení č. 1997/10, které bylo rozdáno jako tisk 1997/23/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 1997 na 1997/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/43).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 1997.

Zákon vyhlášen 11. 4. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 76/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, profesní etika, propuštění, snížení mezd, soudce, trestní řízeníISP (příhlásit)