Sněmovní tisk 61
Návrh novely zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 61/0 dne 19. 9. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Robert Kolář a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 94).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 61/2, který byl rozeslán 12. 12. 1996 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 179).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 1996.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 1996.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 1996.

Zákon vyhlášen 31. 12. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 316/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový základ, zdanitelný příjemISP (příhlásit)