Sněmovní tisk 59
Návrh zákona o ochraně dítěte

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 1996.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 59/0 dne 18. 9. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 9. 1996. Vláda zaslala stanovisko 17. 10. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 10. 1996 jako tisk 59/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mládež, Ochrana lidských práv

Deskriptory EUROVOCu: ochrana dítěte, politika mládeže, práva dítěteISP (příhlásit)