Sněmovní tisk 58
Úmluva č.176,Doporučení č.183 MOP,Protokol k Úmluvě č.81

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 9. 1996.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, Mezinárodní konference práce, Mezinárodní organizace práce, pracovní inspekce, těžební průmysl, zdraví na pracovištiISP (příhlásit)