Sněmovní tisk 5
Roční účetní závěrka a zpráva FNM ČR za rok 1995

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1995 předložena 20.6.1996 včetně dodatku

Autor: Kočárník Ivan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 7. 1996 jako tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 7. 1996. Zpravodajem určen RNDr. Tomáš Páv.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno.
  proběhlo 1. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 304).



Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, privatizace, účetní uzávěrka, veřejný majetek, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)