Sněmovní tisk 403
Návrh novely zákona o sdružování v politických stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Jan Třebický) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 1998.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a Třebický Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 11. 2. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 2. 1998. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 1998 jako tisk 403/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 3. 1998. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 733).Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčováníISP (příhlásit)