Sněmovní tisk 381
Návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 381/0 dne 23. 1. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: Jaroslav Bašta a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 673).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 381/3, který byl rozeslán 15. 5. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 791).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/52, dokument 1998/52/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr.  Jiří Pavlov), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/41, které bylo rozdáno jako tisk 1998/52/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/58, které bylo rozdáno jako tisk 1998/52/3 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 4. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/71, které bylo rozdáno jako tisk 1998/52/4 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/47, které bylo rozdáno jako tisk 1998/52/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/43, které bylo rozdáno jako tisk 1998/52/5 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/77).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 2. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 148/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, ochrana údajů, omezené šíření informací, průmyslové tajemství, služební tajemství, státní tajemství, veřejná bezpečnostISP (příhlásit)