Sněmovní tisk 376
Návrh novely zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Grůza, Hana Kordová Marvanová) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Grůza Jan a Marvanová Hana.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 20. 1. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 23. 1. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 1. 1998 jako tisk 376/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 672).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 376/3, který byl rozeslán 19. 5. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 820).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/78, dokument 1998/78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jan Voráček), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr.  František Konečný).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/54, které bylo rozdáno jako tisk 1998/78/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/35, které bylo rozdáno jako tisk 1998/78/2 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/65, které bylo rozdáno jako tisk 1998/78/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/105).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 7. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 1998.

Zákon vyhlášen 16. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 168/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, daň z příjmů, daňová úleva, hypotekární úvěr, stavební výpomocISP (příhlásit)