Sněmovní tisk 372
Návrh novely trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Novák, Petra Buzková, Jan Kasal, Jiří Honajzer, Jiří Vlach, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 1998.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 16. 1. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 1. 1998. Vláda zaslala stanovisko 13. 2. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 2. 1998 jako tisk 372/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 1998. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 372/4, který byl rozeslán 18. 5. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 802).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/60, dokument 1998/60/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jan Kavan).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 166/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: trestní řízení, vazba, zadrženíISP (příhlásit)