Sněmovní tisk 359
Návrh zákona o registrovaném partnerství...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Jana Gavlasová, Jaroslav Zvěřina) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka, Jana Gavlasová.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 19. 12. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 23. 1. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 1. 1998 jako tisk 359/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Homosexualita

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, registrované partnerství, sexuální menšina, smlouvaISP (příhlásit)