Sněmovní tisk 358
Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 MOP o domácké práci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Volák Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Stanislav Volák předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 1998 jako senátní tisk 98069/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 27. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/16, které bylo rozdáno jako tisk 1998/69/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 1998/110).
  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 1998/109).Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní konference práce, Mezinárodní organizace práce, práce domaISP (příhlásit)