Sněmovní tisk 346
Vládní návrh zákona o soudních znalcích a tlumočnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta, Kühnl Karel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 346/0 dne 9. 12. 1997.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 25. 3. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen.Hesla věcného rejstříku: Ceny, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, seznam, tlumočení, živnost, znalecký posudekISP (příhlásit)