Sněmovní tisk 343
Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 1996

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996

Autor: Rada České televize

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 1. 1998 jako tisk 343/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 1. 1998.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena. • Hesla věcného rejstříku: Televize

  Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, programová produkce, televize, veřejná instituce, zpráva o činnosti  ISP (příhlásit)