Sněmovní tisk 343
Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 1996

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996

Autor: Rada České televize

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Televize

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, programová produkce, televize, veřejná instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)