Sněmovní tisk 338
Návrh novely zákona o státním dozoru nad bezpečností práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Volák Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 338/0 dne 2. 12. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 12. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 690).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 338/3, který byl rozeslán 14. 5. 1998 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21., 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní provoz, odborná kvalifikace, odpovědnost, správní dohled, těžební průmysl, výbušnina, živnostISP (příhlásit)