Sněmovní tisk 326
Novela zákona o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Orgoníková, Vladimír Špidla, Vladimír Cisár, Jiří Hofman, Zdeněk Škromach, Milada Emmerová, Jana Gavlasová) předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 1997.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 13. 11. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 1997. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 1997 jako tisk 326/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Václav Krása a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 695).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 326/3, který byl rozeslán 19. 5. 1998 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 5. 1998 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 824).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/82, dokument 1998/82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/18, které bylo rozdáno jako tisk 1998/82/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/59, které bylo rozdáno jako tisk 1998/82/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/107).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 158/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mládež, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, nezletilost, rodinné přídavky, sociální zabezpečení, trvalý pobytISP (příhlásit)