Sněmovní tisk 322
Návrh novely zákona o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 322/0 dne 12. 11. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 1997. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 12. 1997 jako tisk 322/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 691).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)