Sněmovní tisk 315
Návrh novely zák. o pojistném na všeob. zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Roithová Zuzana.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 315/0 dne 31. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Karel Nejezchleb a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 642).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 315/2, který byl rozeslán 2. 4. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 744).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/35, dokument 1998/35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/9, které bylo rozdáno jako tisk 1998/35/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/28, které bylo rozdáno jako tisk 1998/35/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/49).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 315/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 315/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 103).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 5. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 5. 6. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 127/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: dluh, pojišťovna, povinné pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)