Sněmovní tisk 310
Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích listin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 4. 11. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Maštálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 1997 na 17. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 592).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 1. 1998 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci.


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 20. 4. 1998.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 13. 5. 1998.

Senát

 • PS

  Vlasta Parkanová předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 4. 1998 jako senátní tisk 98047/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Václav Benda), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Antonín Petráš).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/28, které bylo rozdáno jako tisk 1998/47/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/32, které bylo rozdáno jako tisk 1998/47/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/42, které bylo rozdáno jako tisk 1998/47/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1998/70).Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní právo soukromé, úřední dokumentISP (příhlásit)