Sněmovní tisk 304
Návrh novely zákona o státních symbolech České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Dostál, František Čech) předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel, Čech František.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 304/0 dne 22. 10. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 1997 jako tisk 304/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/57, dokument 1998/57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Jan Benda).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/60, které bylo rozdáno jako tisk 1998/57/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/95).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 13. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 154/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Symboly státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: hymna, státní symbolISP (příhlásit)