Sněmovní tisk 292
Návrh novely zákona o odpovědnosti za škodu zp.při v.v.moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 292/0 dne 3. 10. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 10. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 526).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 292/2, který byl rozeslán 4. 2. 1998 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 646).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/9, dokument 1998/9/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr.  Richard Salzmann).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/8, které bylo rozdáno jako tisk 1998/9/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 1998/20).
  Návrh projednán dne 5. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát projednávání návrhu přerušil (usnesení č. 1998/21).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 15. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 82/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Notářství, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, notář, orgány veřejné správy, škoda, správní odpovědnost, veřejná správa, žaloba na nezákonné rozhodnutí správního orgánuISP (příhlásit)