Sněmovní tisk 291
Návrh novely zákona o mimosoudních rehabilitacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Milan Uhde) předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří, Uhde Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 2. 10. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 31. 10. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 10. 1997 jako tisk 291/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1997. Určil zpravodaje: MUDr. Mgr. Ivan Langer a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 579).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 2. 1998 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 291/3, který byl rozeslán 5. 2. 1998 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 659).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/13, dokument 1998/13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Ing.  Jaroslav Musial) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jaroslav Horák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/10, které bylo rozdáno jako tisk 1998/13/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/3, které bylo rozdáno jako tisk 1998/13/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/15).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 291/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 291/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 38).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 10. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 78/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rehabilitace

Deskriptory EUROVOCu: komunismus, odškodnění, politická diskriminace, základní vojenská službaISP (příhlásit)