Sněmovní tisk 287
Vládní návrh z. o st. rozpočtu České republiky na rok 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 1997.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 3. 10. 1997.
  Dodatky doručeny sněmovně 29. 9. 1997.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 30. 9. 1997 k projednání rozpočtovému výboru na den 14.10.1997. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Jozef Wagner.

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 21., 22. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 508).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 5., 9. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 287/3, který byl rozeslán 10. 12. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 1997 na 17. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 611).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 1997.
  Prezident zákon podepsal 19. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 31. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 348/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)