Sněmovní tisk 28
Návrh zákona o technických požadavcích na výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 20. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 73).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 28/2, který byl rozeslán 13. 12. 1996 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 12. 1996 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 196).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/8, dokument 1997/8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 1. 1997 a přijal usnesení č. 1997/508, které bylo rozdáno jako tisk 1997/8/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 1. 1997 na 1997/1. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/20).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 1. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 2. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 1997.

Zákon vyhlášen 27. 2. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 6 pod číslem 22/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Normy technické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, bezpečnostní norma, průmyslový výrobek, sladění norem, technické předpisy a normyISP (příhlásit)