Sněmovní tisk 277
Návrh novely zákona o státním zastupitelství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 3. 9. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 525).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 3. 2. 1998 zamítnut na 20. schůzi (usnesení č. 633).Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, hospodářský trestný čin, soudce a státní zástupce, soudní řízení, správní delikt, správní dohled, státní zástupce, trestný čin, zprostředkování datISP (příhlásit)