Sněmovní tisk 261
Návrh novely stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 8. 1997.
Zástupce navrhovatele: Černý Jan.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/14, dokument 1998/14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/8, které bylo rozdáno jako tisk 1998/14/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/11, které bylo rozdáno jako tisk 1998/14/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/23).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 3. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 4. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 1998.

Zákon vyhlášen 15. 4. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 83/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: stavba, stavební povolení, stavební právo, trestní sankce, územní plánováníISP (příhlásit)