Sněmovní tisk 257
Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 102/1992 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Oldřich Kužílek, Hana Kordová Marvanová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kužílek Oldřich,Marvanová Hana.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 30. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 1997. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 1997 jako tisk 257/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: RNDr. Libor Kudláček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 505).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 3. 2. 1998 na 20. schůzi vrácen výborům k novému projednání (usnesení č. 634).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 4. 1998 na 23. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/38, dokument 1998/38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing.  Jarmila Filipová) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/26, které bylo rozdáno jako tisk 1998/38/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/43, které bylo rozdáno jako tisk 1998/38/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/59).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 1998.

Zákon vyhlášen 8. 6. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 126/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Zákoník občanský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, trh nemovitostí, vlastnictvíISP (příhlásit)