Sněmovní tisk 250
Vládní návrh zákona na změnu zákona o kárné odpověd. soudců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 22. 7. 1997.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 25. 7. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 504).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 16. 1. 1998 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, profesní etika, soudceISP (příhlásit)