Sněmovní tisk 239
Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňuje zák. č. 35/1965

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 1997.
Zástupce navrhovatele: Stropnický Martin.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/8, dokument 1998/8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc. PhDr.  Karel Floss) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr.  Jiří Pavlov).

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/15, které bylo rozdáno jako tisk 1998/8/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/9, které bylo rozdáno jako tisk 1998/8/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 3. 1998 na 1998/2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1998/17).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 239/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 3. 1998 poslancům jako tisk 239/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 37).Hesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální, Právo autorské

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, duševní vlastnictví, umělecké díloISP (příhlásit)