Sněmovní tisk 224
Návrh novely zákona o stát. soc. podpoře a z. o správě daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 224/0 dne 20. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Václav Krása a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 398).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2., 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 224/2, který byl rozeslán 3. 9. 1997 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 9. 1997 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 482).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/74, dokument 1997/74/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vladimír Kulhánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/50, které bylo rozdáno jako tisk 1997/74/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/20, které bylo rozdáno jako tisk 1997/74/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 9. 1997 na 1997/8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/128).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 9. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 1997.

Zákon vyhlášen 30. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 242/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Dávky, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, příjem domácnosti, rodinné přídavky, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)