Sněmovní tisk 221
Vládní návrh zákona, kterým se mění a d. živnostenský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Kühnl Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 221/0 dne 19. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 9. 1997 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 221/2, který byl rozeslán 3. 9. 1997 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 9. 1997 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 480).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/75, dokument 1997/75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Miloslav Müller), Ústavně-právní výbor (Ing.  Milan Kondr).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/17, které bylo rozdáno jako tisk 1997/75/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/51, které bylo rozdáno jako tisk 1997/75/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 9. 1997 a přijal usnesení č. 1997/31, které bylo rozdáno jako tisk 1997/75/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 9. 1997 na 1997/8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 1997/130).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 9. 1997 poslancům jako tisk 221/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 9. 1997 poslancům jako tisk 221/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4., 5. 11. 1997 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 322, usnesení č. 531).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 11. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 1997.

Zákon vyhlášen 27. 11. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 280/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon živnostenský, Živnostenské podnikání

Deskriptory EUROVOCu: malý obchodník, právní předpisy místní správy, prodej, soukromý sektor, živnost, živnostníkISP (příhlásit)