Sněmovní tisk 214
Návrh zákona, měnící a doplň. z. č. 42/1992 Sb. a další zák.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Machovec, Jaroslav Palas, Olga Sehnalová, Milan Ekert, Ladislav Skopal, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Machovec Karel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 11. 6. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 8. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 7. 1997 jako tisk 214/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 7. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 520).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/3, který byl rozeslán 3. 4. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/39, dokument 1998/39/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř), Ústavně-právní výbor (Jan Voráček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/2, které bylo rozdáno jako tisk 1998/39/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/25, které bylo rozdáno jako tisk 1998/39/3 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 5. 1998 a přijal usnesení č. 1998/3, které bylo rozdáno jako tisk 1998/39/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 5. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 1998/60).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 1998 poslancům jako tisk 214/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 1998 poslancům jako tisk 214/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 1998 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 11).Hesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, dluh, družstvo, vlastnický podíl, vlastnictví, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)