Sněmovní tisk 209
Vládní návrh z. měn. a dopl. z. ČNR č.589/92 Sb., a další z.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 4. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 6. 1997. Určil zpravodaje: PhDr. Vladimír Špidla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 453).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 1997 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 209/2, který byl rozeslán 17. 10. 1997 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 1997 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 514).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/83, dokument 1997/83/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Miroslav Coufal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Alfréd Michalík).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/21, které bylo rozdáno jako tisk 1997/83/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/60, které bylo rozdáno jako tisk 1997/83/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/139).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 12. 1997.

Zákon vyhlášen 16. 12. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 306/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, penále, pojištění, pojistné, sociální příspěvek, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)