Sněmovní tisk 18
Výroční zpráva Rady ČT o činnosti ČT v roce 1995

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1995

Autor: Rada České televize

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 2. 9. 1996 jako tisk 18/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 1996.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 1996 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 151). • Hesla věcného rejstříku: Televize

  Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, programová produkce, správní dohled, správní kontrola, televize, veřejná instituce, zpráva o činnosti  ISP (příhlásit)