Sněmovní tisk 172
Návrh zákona na doplnění zák. č. 90/1995 Sb, o j.ř. PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 4. 4. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 1997. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 1997 jako tisk 172/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 1997. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 437).Hesla věcného rejstříku: Poslanci, Řád jednací, Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu, politické strany, poslanec parlamentu, poslanecký mandátISP (příhlásit)