Sněmovní tisk 16
Návrh zákona na změnu z.č.424/91 Sb.o sdruž. v pol. stranách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Dalibor Matulka předložil sněmovně návrh zákona 17. 7. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 16/0 dne 18. 7. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 15. 8. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 8. 1996 jako tisk 16/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3., 4., 10. 10. 1996 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 104).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 10. 12. 1996 na 7. schůzi zamítnut (usnesení č. 161).Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, předmět podnikáníISP (příhlásit)