Sněmovní tisk 151
Návrh zákona o způsobu zvyš. max. nájemného bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 14. 3. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 3. 1997. Vláda zaslala stanovisko 14. 4. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 1997 jako tisk 151/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: deregulace, kompetence parlamentu, osídlení, pronájem nemovitostiISP (příhlásit)