Sněmovní tisk 150
Návrh novely zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zv.náj

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 150/0 dne 13. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 3. 1997. Určil zpravodaje: MUDr. Jana Gavlasová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 280).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 1997 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 150/2, který byl rozeslán 15. 5. 1997 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22., 23. 5. 1997 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 371).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/46, dokument 1997/46/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/13, které bylo rozdáno jako tisk 1997/46/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 1997 a přijal usnesení č. 1997/29, které bylo rozdáno jako tisk 1997/46/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 6. 1997 na 1997/4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/82).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 6. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 6. 1997.

Zákon vyhlášen 26. 6. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 132/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pronájem nemovitosti, rodinné přídavky, sociální příspěvekISP (příhlásit)