Sněmovní tisk 145
Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 14. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 3. 1997. Určil zpravodaje: Jozef Wagner a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 285).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 1997 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 145/2, který byl rozeslán 4. 7. 1997 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 1997 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 424).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/64, dokument 1997/64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/43, které bylo rozdáno jako tisk 1997/64/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/117).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 8. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 8. 1997.

Zákon vyhlášen 3. 9. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 208/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňové právo, harmonizace daníISP (příhlásit)