Sněmovní tisk 144
Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinár. únosů dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 3. 1997.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 14. 3. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 3. 1997. Určil zpravodaje: Mgr. Václav Nájemník a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 3. 1997 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 289).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 144/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1997 na 12. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 416).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 14. 7. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 30. 7. 1997.

Senát

 • PS

  Vlasta Parkanová předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97072/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr. Oldřich Dočekal) a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/49, které bylo rozdáno jako tisk 1997/72/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 24. 7. 1997 a přijal usnesení č. 1997/52, které bylo rozdáno jako tisk 1997/72/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 7. 1997 na 1997/7. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/109).Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní právo soukromé, mezinárodní úmluva, občanské právo, přístup k dětemISP (příhlásit)